Hlavní menu
 
Uživatel
Login: 
Heslo: 

Zapomenuté údaje? Registrace
Všeobecná pravidla systému Včela.net
1. Do systému Včela.net nesmí být zařazeny žádné stránky, které jsou v rozporu se zákony, nebo odporují dobrým mravům na internetu, což se týká hlavně erotiky, pornografie a warez.
 
2. Stránky, pomocí kterých chcete vydělávat kredity, nesmí mít následující vlastnosti:
- nesmí obsahovat kód rušící nebo měnící funkčnost systému
- nesmí porušovat všeobecné pravidla
- musí být v českém nebo slovenském jazyce
 
3. Stránky, kterým chcete v systému Včela.net zvýšit návštěvnost (propagovat je ve svých kampaních), nesmí mít následující vlastnosti:
- nesmí otevírat žádné další popup okno (neplatí pro placené kampaně)
- nesmí automaticky začít stahovat jakékoliv soubory
- nesmí obsahovat kód rušící nebo měnící funkčnost systému
- nesmí porušovat všeobecné pravidla
 
4. Není povoleno jakékoliv zneužití referenčního systému.
 
Pravidla se vztahují na stránky, které budou zobrazovat naší reklamu a Vám vydělávat kredity a zároveň i na stránky, které budete chtít za naspořené kredity propagovat (může se jednat o jedny a ty samé stránky).
 
Při hrubém porušení pravidel za účelem neoprávněného obohacení, nebo poškození systému vám hrozí ztráta naspořených kreditů až zákaz přístupu do systému.
 
Pokud si nejste tímto výkladem pravidel v jakémkoli bodě jistí kontaktujte info@vcela.net.
Design & Engine by Petr Starý, 2005